A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OTHER
INDEX

Skoyles   Surnames
Skoyles,  ( Chr. 17 OCT 1695 - )   
Skoyles,  ( Abt 1785 - )   
Skoyles, An  ( Chr. MAR 1684 - )   
Skoyles, Ann  ( Abt 1840 - )   
Skoyles, Ann  ( Chr. 14 NOV 1841 - )   
Skoyles, Ann  ( Chr. 27 FEB 1776 - )   
Skoyles, Ann  ( Chr. 25 JUN 1727 - )   
Skoyles, Annes  ( Chr. 12 DEC 1591 - )   
Skoyles, Benjamin  ( Chr. 29 FEB 1784 - )   
Skoyles, Benjamin Arthur  ( Chr. 13 SEP 1868 - )   
Skoyles, Benjamin  ( Abt 1785 - )   
Skoyles, Benjamin  ( Chr. 24 AUG 1788 - )   
Skoyles, Benjamin  ( Chr. 17 JUL 1796 - )   
Skoyles, Benjamin Howard  ( Abt 1842 - )   
Skoyles, Cath  ( Chr. 14 NOV 1708 - )   
Skoyles, Charlotte  ( Chr. 18 DEC 1786 - )   
Skoyles, Clara Elizabeth  ( Chr. 5 OCT 1834 - )   
Skoyles, Daniel  ( Abt 1595 - )   
Skoyles, Daniel  ( Abt 1670 - )   
Skoyles, Daniel  ( 14 JAN 1696 - )   
Skoyles, Danyell  ( Abt 1649 - )   
Skoyles, Edward  ( Abt 1567 - )   
Skoyles, Edward  ( Abt 1566 - )   
Skoyles, Edward  ( Abt 1565 - )   
Skoyles, Edward  ( Abt 1553 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Abt 1697 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Abt 1748 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Abt 1797 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Abt 1748 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Abt 1752 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Abt 1828 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Abt 1603 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Chr. 18 NOV 1622 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Chr. 11 NOV 1593 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Abt 1584 - )   
Skoyles, Elizabeth  ( Abt 1715 - )   
Skoyles, Frederick R  ( Abt 1870 - )   
Skoyles, Gabrael  ( Chr. 11 JAN 1703 - )   
Skoyles, Gabriel  ( Abt 1645 - )   
Skoyles, George  ( Chr. 30 MAY 1802 - )   
Skoyles, George John  ( Chr. 26 MAR 1854 - )   
Skoyles, George  ( Abt 1794 - )   
Skoyles, George  ( Chr. 31 DEC 1620 - )   
Skoyles, Hannah  ( Chr. 5 FEB 1813 - )   
Skoyles, Hannah  ( Abt 1816 - )   
Skoyles, Harriet Alice  ( Abt 1870 - )   
Skoyles, Harriet  ( Abt 1858 - )   
Skoyles, Henrie  ( Abt 1581 - )   
Skoyles, Henry C  ( Abt 1837 - )   
Skoyles, Henry Mack  ( Abt 1805 - )   
Skoyles, Jacob  ( Abt 1723 - )   
Skoyles, Jacob  ( Abt 1687 - )   
Skoyles, Jacob  ( Abt 1759 - )   
Skoyles, Jacob  ( Chr. 2 OCT 1785 - )   
Skoyles, James  ( Abt 1787 - )   
Skoyles, James  ( Chr. 15 MAR 1786 - )   
Skoyles, James  ( Abt 1766 - )   
Skoyles, Jamima  ( Abt 1815 - )   
Skoyles, Jemima  ( Chr. 28 MAR 1809 - )   
Skoyles, Jemima  ( Chr. 16 JAN 1780 - )   
Skoyles, Jemima      
Skoyles, John  ( Abt 1827 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1746 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1820 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1858 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1555 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1788 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1819 - )   
Skoyles, John London  ( Abt 1808 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1796 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1831 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1812 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1774 - )   
Skoyles, John  ( Chr. 20 DEC 1772 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1836 - )   
Skoyles, John  ( Abt 1659 - )   
Skoyles, John     
Skoyles, John  ( Abt 1708 - )   
Skoyles, John   ( Abt 1746 - )   
Skoyles, John Jay  ( Abt 1837 - )   
Skoyles, Jonne   ( Chr. 3 MAR 1576 - )   
Skoyles, Judith  ( Abt 1650 - )   
Skoyles, Katherin  ( Chr. 26 DEC 1599 - )   
Skoyles, Katherin  ( Chr. 5 APR 1596 - )   
Skoyles, Katherin   ( Chr. 26 JAN 1588 - )   
Skoyles, Katherine  ( Abt 1541 - )   
Skoyles, Lydia  ( Abt 1783 - )   
Skoyles, Martha  ( Chr. 23 SEP 1821 - )   
Skoyles, Mary Ann  ( Abt 1798 - )   
Skoyles, Mary  ( Abt 1717 - )   
Skoyles, Mary Ann  ( Abt 1830 - )   
Skoyles, Mary  ( Abt 1785 - )   
Skoyles, Mary  ( Abt 1691 - )   
Skoyles, Mary  ( Abt 1691 - )   
Skoyles, Mary  ( Abt 1642 - )   
Skoyles, Mary  ( Chr. 21 SEP 1623 - )   
Skoyles, Mary  ( Abt 1778 - )   
Skoyles, Mary  ( Abt 1665 - )   
Skoyles, Mary  ( Abt 1707 - )   
Skoyles, Mary  ( Abt 1677 - )   
Skoyles, Mary  ( Chr. 16 OCT 1774 - )   
Skoyles, Michael  ( Abt 1594 - )   
Skoyles, Mrs John  ( Abt 1832 - )   
Skoyles, Mrs Henrie  ( Abt 1586 - )   
Skoyles, Mrs Robert  ( Abt 1601 - )   
Skoyles, Mrs Michael  ( Abt 1599 - )   
Skoyles, Mrs John  ( Abt 1825 - )   
Skoyles, Mrs  ( Abt 1790 - )   
Skoyles, Mrs Edward  ( Abt 1572 - )   
Skoyles, Mrs Edward  ( Abt 1571 - )   
Skoyles, My  ( Chr. 7 NOV 1714 - )   
Skoyles, Nathaniel Howe  ( Abt 1815 - )   
Skoyles, Rebacca  ( Abt 1815 - )   
Skoyles, Rebecka  ( Abt 1574 - )   
Skoyles, Rebekah  ( Chr. 7 FEB 1811 - )   
Skoyles, Richard  ( Chr. 18 OCT 1607 - )   
Skoyles, Rob  ( Abt 1682 - )   
Skoyles, Robert  ( Abt 1596 - )   
Skoyles, Robert  ( Abt 1577 - )   
Skoyles, Robert  ( Abt 1571 - )   
Skoyles, Roger  ( Abt 1559 - )   
Skoyles, Samuel  ( Abt 1623 - )   
Skoyles, Samuel  ( Abt 1731 - )   
Skoyles, Samuel  ( Abt 1756 - )   
Skoyles, Samuel  ( Abt 1701 - )   
Skoyles, Samuel  ( Abt 1785 - )   
Skoyles, Samuel  ( Abt 1715 - )   
Skoyles, Samuel  ( Abt 1789 - )   
Skoyles, Sar  ( Chr. 12 SEP 1716 - )   
Skoyles, Sar  ( Chr. 2 MAR 1752 - )   
Skoyles, Sarah  ( abt 1813?? - )   
Skoyles, Sarah  ( Chr. AUG 1726 - )   
Skoyles, Sarah  ( Chr. 12 MAR 1734 - )   
Skoyles, Sarah   ( Chr. 27 NOV 1580 - )   
Skoyles, Sarah  ( Chr. 14 JAN 1704 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1832 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1776 - )   
Skoyles, Thomas  ( Chr. 28 AUG 1797 - )   
Skoyles, Thomas   ( Abt 1795 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1793 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1749 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1759 - )   
Skoyles, Thomas   ( Abt 1808 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1688 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1803 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1788 - )   
Skoyles, Thomas   ( Abt 1801 - )   
Skoyles, Thomas  ( Chr. 21 APR 1747 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1688 - )   
Skoyles, Thomas  ( Chr. 2 AUG 1822 - )   
Skoyles, Thomas  ( Chr. 19 FEB 1748 - )   
Skoyles, Thomas  ( Chr. 27 JAN 1788 - )   
Skoyles, Thomas  ( Abt 1763 - )   
Skoyles, Thomas  ( Chr. 15 MAY 1804 - )   
Skoyles, William  ( Chr. 12 DEC 1790 - )   
Skoyles, William  ( Abt 1787 - )   
Skoyles, William Thomas  ( 21 FEB 1857 - )   
Skoyles, William  ( Abt 1846 - )   
Skoyles, William  ( Abt 1750 - )   
Skoyles, William  ( Abt 1795 - )   
Skoyles, William  ( Abt 1700 - )   
Skoyles, William  ( Abt 1716 - )   
Skoyles, William  ( Chr. 2 MAR 1845 - )   
Skoyles, William  ( Chr. 21 APR 1811 - )   
Skoyles, William   ( Abt 1811 - )   
Skoyles, William  ( Chr. 5 FEB 1813 - )   
Skoyles, William  ( Abt 1788 - )   
Skoyles, William  ( Chr. 15 MAY 1836 - )   
Skoyles, William  ( Chr. 24 DEC 1775 - )   
Skoyles, William  ( Abt 1852 - )   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OTHER
 | INDEX | HOME | EMAIL | 

Generated Nov 13, 2004 
 GEDCOM to HTML by GedHTree V2.24 1999-2004